Visie kantoor Zeeuwland

Een visie op de herinrichting van het kantoor van Zeeuwland. Zumm is gevraagd mee te doen aan de architectenselectie voor deze verbouwing en werd hierbij tweede. Het ontwerp van Zumm kenmerkt zich door haar open karakter, doorbraken in de verdiepingsvloeren zorgen voor contact tussen de medewerkers. Licht en groen spelen een belangrijke rol. Een dynamische werkplek met ook aandacht voor de eigen identiteit, geborgenheid en akoestiek.

 

Contact