Seborga Residence

Een verkenning van de mogelijkheden van een perceel in Seborga, Italië. De nieuwe eigenaar wil een luxe villa die past binnen de eisen die de Italiaanse overheid stelt. Zo zijn de terrassen beschermd en het bouwvolume beperkt. De opdrachtgever vindt de omgeving prachtig en wil graag dat het gebouw optimaal op het uitzicht wordt ontworden. De structuur van de berghelling is belangrijk.  De studie richt zich op de mogelijkheden. Vooral omdat het zichtbaar bouwvollume niet te groot mag worden en er ondergronds ruimte gecreeerd.

Zumm maakte de variantenstudie en hielp de nederlandse opdrachtgevers om goede afspraken te maken met de partijen waar ze in Italie mee gaan werken. 

Contact