Toezicht STR terminal

Bij de uitbreiding van de STR terminal in de Botlek is in opdracht van Vonk B.V door Zumm toezicht verzorgd op de bouwkundige werkzaamheden. Door regelmatig toezicht op de bouw kunnen veel fouten voorkomen worden en worden afwijkingen in de uitvoering in een vroeg stadium gesignaleerd en de werkwijze worden bijgesteld. Hierdoor kan de afgesproken kwaliteit worden gerealiseerd en de planning worden gehaald.

Contact