Sloop gebouwen

Begeleiding van sloopwerkzaamheden. Hierbij wordt voorgeschreven en er op toegezien dat de vrijkomende materialen zoveel mogelijk gescheiden worden, dat er veilig gesloopt wordt en dat de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Contact